• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هوش تحلیلی

07

جولای'16

هوش تحلیلی: QT-10

:QT-10 پاسخ:  اعداد یکی در میان با 14 جمع و منهای عدد 93 گشته است – پاسخ 57 سطح: ساده

بیشتر بخوانید

05

جولای'16

هوش تحلیلی: QT-09

:QT-09 پاسخ:  در هر ردیف و ستون 5 مهره سیاه و چهار مهره سفید وجود دارد – پاسخ A سطح: متوسط

بیشتر بخوانید

03

جولای'16

هوش تحلیلی: QT-08

:QT-08 پاسخ: در حل اینگونه مسایل که بصورت تشریحی و مفهومی می باشد، خیلی ها حتی از خواندن چنین سوالی …

بیشتر بخوانید

01

جولای'16

هوش تحلیلی: QT-07

:QT-07 پاسخ:  دایره سفید/سیاه ترکیب با خالی = دایره سفید/سیاه دایره سفید ترکیب با دایره سفید = دایره سفید دایره …

بیشتر بخوانید
preloader