• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب های دهگانه Wiley سطح یک و دو CFA

photo_2016-02-24_15-24-51

 

با توجه به انعقاد قرارداد مرکز مالی ایران و شرکت Wiley و اخذ نمایندگی انحصاری، این کتب تجدید چاپ نخواهد شد و علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر با مرکز مالی ایران تماس بگیرند.

 

 

CFA Level I Study Guide-2015-Wiley

 

عنوان کتاب

صفحه

قیمت (ریال)

رنگ

انتشارات

شابک

Ethics & Quantitative Methods

۳۰۲ ۳۸۵۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۳۳۱

Economics

۲۳۲ ۳۲۵۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۳۴۸

Financial Reporting & Analysis

۲۶۶ ۳۶۵۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۳۵۵

Corporate Finance, Portfolio Management & Equity

۲۵۵ ۳۶۵۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۳۶۲

Fixed Income, Derivatives & Alternative Investments

۲۴۰ ۳۶۰۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۳۷۹

 

CFA Level II Study Guide-2015-Wiley

 

عنوان کتاب

صفحه قیمت (ریال) رنگ انتشارات

شابک

Ethics & Quantitative Methods

۲۱۷ ۳۵۰۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۴۰۹

Economics & Financial Reporting

۲۹۳ ۳۸۰۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۴۱۶

Corporate Finance & Equity

۳۱۵ ۳۸۵۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۴۲۳

Alternative Investments & Fixed Income

۲۲۱ ۳۶۰۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۴۳۰

Derivatives & Portfolio Management

۲۰۴ ۳۲۵۰۰۰ سیاه سفید نشر دا

۹۷۸۶۰۰۷۹۲۵۴۴۷

 

preloader