• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دوره مجازی F7 موسسه LSBF

دوره مجازی F7 موسسه LSBF

46 دانشجو ثبت نام کرد

London School of Business & Finance

ACCA F7 Course

“Financial Reporting”

برنامه درسی دوره

Revisions
F7-Revision-Part1 جزئیات رایگان 00:23:00
F7-Revision-Part2 جزئیات 00:41:00
F7-Revision-Part3 جزئیات 00:39:00
F7-Revision-Part4 جزئیات 00:34:00
F7-Revision-Part5 جزئیات 00:31:00
F7-Revision-Part6 جزئیات 00:29:00
F7-Revision-Part7 جزئیات 00:48:00
F7-Revision-Part8 جزئیات 00:34:00
F7-Revision-Part9 جزئیات 00:28:00
F7-Revision-Part10 جزئیات 00:27:00
F7-Revision-Part11 جزئیات 00:35:00
F7-Revision-Part12 جزئیات 00:29:00
F7-Revision-Part13 جزئیات 00:31:00
F7-Revision-Part14 جزئیات 00:42:00
F7-Revision-Part15 جزئیات 00:59:00
F7-Revision-Part16 جزئیات 01:01:00
F7-Revision-Part17 جزئیات 00:53:00
F7-Revision-Part18 جزئیات 00:49:00
F7-Revision-Part19 جزئیات 00:43:00
Session 1
F7-Session1.1-Introduction جزئیات 01:00:00
F7-Session1.2-Consolidated-Statement-Of-Financial-Position-Part1 جزئیات 00:39:00
F7-Session1.3-Consolidated-Statement-Of-Financial-Position-Part2 جزئیات 00:25:00
F7-Session1.4-Consolidated-Statement-Of-Financial-Position-Part3 جزئیات 00:54:00
F7-Session1.5-Consolidated-Statement-Of-Financial-Position-Part4 جزئیات 00:59:00
F7-Session1.6-Consolidated-Statement-Of-Financial-Position-Part5 جزئیات 00:58:00
Session 2
F7-Session2.1-The-Consolidated-Income-Statement-Part1 جزئیات 00:50:00
F7-Session2.2-The-Consolidated-Income-Statement-Part2 جزئیات 00:44:00
F7-Session2.3-The-Consolidated-Income-Statement-Part3 جزئیات 00:39:00
Session 3
F7-Session3.1-Associates-Part1 جزئیات 00:58:00
F7-Session3.2-Associates-Part2 جزئیات 00:29:00
Session 4
F7-Session4.1-Published-Accounts-Introduction-Part1 جزئیات 00:31:00
F7-Session4.2-Published-Accounts-Introduction-Part2 جزئیات 00:48:00
F7-Session4.3-Non-current-Assests-Tangible-Part1 جزئیات 00:31:00
F7-Session4.4-Non-current-Assests-Tangible-Part2 جزئیات 00:19:00
Session 5
F7-Session5.1-Non-current Assets-Intangible جزئیات 00:16:00
F7-Session5.2-IAS-36-Impairment جزئیات 00:35:00
F7-Session5.3-IAS-17-Leasing-Part1 جزئیات 00:36:00
F7-Session5.4-IAS-17-Leasing-Part2 جزئیات 00:22:00
Session 6
F7-Session6.1-Inventory-And-Construction-Contracts-Part1 جزئیات 00:20:00
F7-Session6.2-Inventory-And-Construction-Contracts-Part2 جزئیات 00:34:00
F7-Session6.3-Reporting-Financial-Performance جزئیات 00:29:00
Session 7
F7-Session7.1-Tax-Part1 جزئیات 00:22:00
F7-Session7.2-Tax-Part2 جزئیات 00:26:00
F7-Session7.3-Published-Accounts-Advanced-Part1 جزئیات 00:30:00
F7-Session7.4-Published-Accounts-Advanced-Part2 جزئیات 00:32:00
Session 8
F7-Session8.1-Provisions جزئیات 00:22:00
F7-Session8.2-Substance-Part1 جزئیات 00:24:00
F7-Session8.3-Substance-Part2 جزئیات 00:27:00
F7-Session8.4-Conceptual-Framework جزئیات 00:06:00
F7-Session8.5-Financial-Instruments-Part1 جزئیات 00:32:00
F7-Session8.6-Financial-Instruments-Part2 جزئیات 00:25:00
Session 9
F7-Session9.1-Earnings-Per-Share-Part1 جزئیات 00:40:00
F7-Session9.2-Earnings-Per-Share-Part2 جزئیات 00:15:00
F7-Session9.3-Analysis-And-Interpretation-Part1 جزئیات 00:26:00
F7-Session9.4-Analysis-And-Interpretation-Part2 جزئیات 00:44:00
F7-Session9.5-Analysis-And-Interpretation-Part3 جزئیات 00:27:00
F7-Session9.6-Analysis-And-Interpretation-Part4 جزئیات 00:19:00
Session 10
F7-Session10.1-Statement-Of-Cash-Flows-Part1 جزئیات 00:34:00
F7-Session10.2-Statement-Of-Cash-Flows-Part2 جزئیات 00:43:00
F7-Session10.3-Statement-Of-Cash-Flows-Part3 جزئیات 00:31:00

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

شرکت در دوره
  • رایگان
  • دسترسی نامحدود
show blocks helper

دسته‌های محصولات

محصول قیمت

محصول آزمونهای مالی

محصول زبان

قیمت

محصولات

preloader