• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزش مجازی CFA سطح ۱

آموزش مجازی CFA سطح ۱

در سطح یک آزمون CFA، تمرکز بر روی دانش پایه در ده موضوع مختلف و تحلیل های ساده با ابزار سرمایه گذاری می باشد.

1050 دانشجو ثبت نام کرد

در سطح ۱ آزمون CFA، تمرکز بر روی دانش پایه در ده موضوع مختلف مشتمل بر هجده بخش و تحلیل های ساده با ابزار سرمایه گذاری می باشد. موضوعات ده گانه عبارتند از:

۱ اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه ای ۱۵% بخش ۱
۲ روشهای کمی ۱۲% بخش های ۲ و ۳
۳ اقتصاد ۱۰% بخش های ۴، ۵ و ۶
۴ گزارش دهی و تجزیه و تحلیل مالی ۲۰% بخش های ۷، ۸، ۹ و ۱۰
۵ مالی شرکتی ۷% بخش ۱۱
۶ مدیریت پرتفولیو و برنامه ریزی ثروت ۷% بخش ۱۲
۷ سرمایه گذاری در سهام ۱۰% بخش های ۱۳ و ۱۴
۸ اوراق با درآمد ثابت ۱۰% بخش های ۱۵ و ۱۶
۹ ابزار مشتقه ۵% بخش ۱۷
۱۰ سایر گزینه ها برای سرمایه گذاری ۴% بخش ۱۸

 

دانلود کامل سرفصل های آزمون CFA سطح یک ۲۰۱۸
دانلود کامل سرفصل های آزمون CFA سطح یک ۲۰۱۷

که سوالات آزمون CFA در این موضوعات، بطور کل سوالاتی مفهومی و پایه ای با تمرکز بر ابزار های سرمایه گذاری می باشد که تنها بخش اندکی از سوالات نیاز به تحلیل دارد.
از آنجاییکه آزمون CFA به صورت کاملا انگلیسی برگزار می گردد، علاوه یادگیری مناسب محتوای درسی، تسلط بر زبان تخصصی برای موفقیت در آزمون شرط لازم می باشد، از آین رو در این دوره آموزشی، بالغ بر ۵۰ ساعت فیلم آموزشی به زبان انگلیسی شرکت شویزر (Schweser) در بر گیرنده اهم مطالب آزمونCFA ، در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

برنامه درسی دوره

بخش 1 اصول اخلاقی و معیارهای حرفه ای
استاندارهای I – II جزئیات رایگان 01:02:00
استاندارهای III – IV جزئیات رایگان 01:03:00
استانداردهای V -VI – VII جزئیات رایگان 00:48:00
استاندارد (GIPS) جزئیات 00:29:00
آزمون بخش یک – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 2 روش های کمی
ارزش زمانی پول جزئیات رایگان 00:40:00
جریانهای نقدی تنزیلی جزئیات 00:28:00
مبانی آمار جزئیات 01:32:00
مبانی احتمال جزئیات 01:13:00
توزیع های عمومی در احتمال جزئیات 00:55:00
نمونه گیری و تخمین جزئیات 00:44:00
آزمون بخش دو – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 3 مبانی اقتصاد خرد و کلان
تحلیل عرضه و تقاضا 1 جزئیات رایگان 01:18:00
تحلیل عرضه و تقاضا 2 جزئیات 00:50:00
تحلیل عرضه و تقاضا 3 جزئیات 01:01:00
تحلیل تقاضای مصرف کننده جزئیات 00:12:00
تحلیل عرضه و تقاضای بنگاه جزئیات 00:47:00
ساختار بنگاه و بازار جزئیات 01:02:00
تجمیع قیمت و رشد اقتصادی جزئیات 01:16:00
چرخه تجارت جزئیات 00:53:00
سیاستهای پولی و مالی جزئیات 01:20:00
تجارت بین الملل و جریان سرمایه جزئیات 00:31:00
نرخ مبادله ارزی جزئیات 00:54:00
آزمون بخش سه – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 4 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
مقدمه ای بر تحلیل صورتهای مالی جزئیات رایگان 00:30:00
مکانیزم گزارشگری مالی جزئیات 00:53:00
استانداردهای گزارشگری مالی جزئیات 00:54:00
آشنایی با صورت سود و زیان جزئیات 01:22:00
آشنایی با ترازنامه جزئیات 01:09:00
آشنایی با صورت جریان وجوه نقد جزئیات 00:46:00
تکنیکهای تحلیل مالی جزئیات 01:08:00
موجودی کالا جزئیات 00:38:00
دارایی های بلند مدت جزئیات 01:23:00
مالیات بر درامد جزئیات 01:18:00
بدهی های غیر جاری (بلند مدت) 1 جزئیات 00:46:00
بدهی های غیر جاری (بلند مدت) 2 جزئیات 00:53:00
کیفیت گزارشگری مالی جزئیات 00:43:00
شیطنت هایی در صورت جریان وجوه نقد جزئیات 00:15:00
کاربرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی جزئیات 00:26:00
آزمون بخش چهار – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 5 مالی شرکتی
بودجه بندی سرمایه ای جزئیات رایگان 00:39:00
هزینه سرمایه جزئیات 00:47:00
اهرم های مالی جزئیات 00:15:00
سود و بازخرید سهام جزئیات 00:22:00
مدیریت سرمایه جزئیات 01:13:00
حاکمیت شرکتی جزئیات 00:26:00
آزمون بخش پنج – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 6 مدیریت سبد دارایی
مدیریت سبد دارایی جزئیات رایگان 00:30:00
رسیک و بازده 1 جزئیات 00:41:00
رسیک و بازده 2 جزئیات 01:20:00
برنامه ریزی سبد دارایی مقدماتی جزئیات 00:20:00
آزمون بخش شش – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 7 سرمایه گذاری در سهام
ساختار و سازماندهی بازار سرمایه جزئیات رایگان 00:53:00
شاخص های بازار اوراق بهادار جزئیات 00:35:00
کارایی بازار جزئیات 00:38:00
نگاهی بر اوراق بهادار سهامی جزئیات 00:21:00
مقدمه ای بر تحلیل بنگاه و صنعت جزئیات 00:41:00
ابزار ساده برای ارزش گذاری سهام جزئیات 00:40:00
آزمون بخش هفت – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 8 اوراق بهادار با درامد ثابت
اوراق بهادار با درامد ثابت جزئیات رایگان 01:02:00
بازار اوراق بهادار جزئیات 00:50:00
مقدمه ای بر ارزش گذاری اوراق بهادار با درامد ثابت جزئیات 01:16:00
آشنایی با ریسک و بازده اوراق با درآمد ثابت جزئیات 00:57:00
تحلیل اعتباری جزئیات 00:53:00
آزمون بخش هشت – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 9 ابزار مشتقه
بازارها و بزار مشتقه جزئیات رایگان 00:13:00
بازار و قرارداد آتی جزئیات 00:30:00
بازار و پیمان آتی جزئیات 00:29:00
بازار و قرارداد اختیار معامله جزئیات 00:47:00
بازار و قرارداد سواپ جزئیات 00:26:00
کاربرد مدیریت ریسک در استراتژی اختیار معامله جزئیات 00:19:00
آزمون بخش نه – CFA سطح 1 00:20:00
بخش 10 سایر گزینه های سرمایه گذاری
مقدمه ای بر سرمایه گذاریهای جایگزین جزئیات رایگان 00:48:00
آزمون بخش ده – CFA سطح 1 00:20:00
preloader