• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه

آشنایی با آزمون‌ گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهینامه های بازار سرمایه

 

آزمون ها و گواهینامه های هفت گانه بازار سرمایه

سری آزمونهای بازار سرمایه مشتمل بر هفت آزمون تخصصی می‌باشد که توانایی داوطلبان را در زمینه‌های مختلف حرفه ای بازار سرمایه می‌سنجد.

  • کارشناسی عرضه و پذیرش
  • معامله گری بازار سرمایه
  • اصول بازار سرمایه
  • تحلیل گری بازار سرمایه
  • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
  • مدیریت سبد اوراق بهادار
  • ارزشیابی اوراق بهادار

مطالب آزمون های بازار سرمایه

همانطور که بیان شد هر آزمون با دنبال کردن هدفی خاص به دنبال سنجش توانایی داوطلبان در مباحث مرتبط را دارد. در جدول زیر اطلاعات مربوط به مباحث در برگیرنده هر آزمون به تفکیک در اختیار شمل قرار گرفته است:

نام آزمون و مطالب و مباحث مرتبط
۱ کارشناسی عرضه و پذیرش

مقررات عرضه و پذیرش

۲ معامله گری بازار سرمایه

معامله گری بازار سرمایه

۳ اصول بازار سرمایه

فهم وتحلیل صورت‌های مالی
مقدمات بازارها، ابزارهاونهادهای مالی
مقدمات امورمالی شرکتی
مقدماتی براقتصاد
روش‌های کمی مقدماتی
اصول بازارسرمایه اسلامی واخلاق حرفه ای
مقررات اصول بازارسرمایه

 
۴ تحلیل گری بازار سرمایه

لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی
مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی
مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی
مباحث پیشرفته سرمایه گذاری
اقتصاد پیشرفته
روش‌های کمی پیشرفته
مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

۵ مدیریت نهادهای بازار سرمایه

اصول راهبری شرکتی
مقررات مدیرت نهادهای بازار سرمایه

۶ مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار
مقررات سبد اوراق بهادار

۷ ارزشیابی اوراق بهادار

مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام
مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آن‌ها

” منبع: https://reg.seo.ir”

 

preloader