• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وبینارهای آموزشی

لذت دسترسی آسان در همه جا

تخته سیاه و معلم

در خانه و همراه شما

 

 

فهرست دوره های آموزشی آنلاین:
 

 

irancfa-math-course

 روشهای کمی در مالی (1)

کاربرد: CFA، اصول بازار سرمایه

(پیش ثبت نام) 

 

 

irancfa-financial-course

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (1)

کاربرد: اصول بازار سرمایه، CFA 

(پیش ثبت نام)

 

 

irancfa-math-course

 روشهای کمی در مالی (2)

کاربرد: CFA، تحلیلگری بازار سرمایه

(پیش ثبت نام)

 

 

irancfa-financial-course

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (2)

کاربرد: تحلیلگری بازار سرمایه، CFA

(پیش ثبت نام)

 

 

irancfa-financial-course

حسابداری و امور مالی برای مدیران

کاربرد: مدیران، صاحبان مشاغل

(پیش ثبت نام)

 

 

irancfa-financial-course

مالی شرکتی (1)

کاربرد: اصول بازار سرمایه، CFA

(پیش ثبت نام)

 

 

preloader