• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هزینه آزمون CIA

هزینه ثبت نام آزمون CIA

عضویت   اعضای IIA              غیر IIA            دانشجویان     
حق عضویت ۲۴۰ $ ۳۵ $
Application ۱۰۰ $ ۲۰۰ $ ۵۰ $
ثبت نام در آزمون     
بخش اول ۲۵۰ $  ۳۵۰ $ ۲۰۰ $
بخش دوم ۲۰۰ $ ۳۰۰ $ ۱۵۰ $
بخش سوم ۲۰۰ $  ۳۰۰ $  ۱۵۰ $ 
مجموع ۹۹۰ $ ۱۱۵۰ $ ۵۸۵ $

 

برای آشنایی بیشتر با هزینه های آزمون CIA و انواع آن فیلم زیر را ملاحظه فرمایید:

 

هزینه و مقایسه دوره های آمورشی آزمون CIA

هزینه های زیر برای هر بخش از آزمون CIA می باشد.

preloader