• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هزینه آزمون ACCA

از سال 2016، آزمون ACCA چهار بار در سال و در تمامی مراکز رسمی در ماههای مارس، جون، سپتامبر و دسامبر برگزار می گردد. طبق جدولی که در لینک زیر قابل دسترسی است، هزینه آزمون ACCA برای داوطلبان کشورهای مختلف بصورت جداگانه محاسبه شده و ارائه می گردد. برای کشور جمهوری اساامی ایران هزینه آزمون ACCA بدین شرح می باشد:

 

هزینه ثبت نام آزمونACCA 

 

هزینه های ثبت نام و عضویت

هزینه ثبت نام اولیه معادل 79 پوند که یک بار پرداخت خواهد شد.

هزینه ثبت نام مجدد 79 پوند (در صورت نیاز)

هزینه عضویت سالانه معادل 85 پوند

تخفیفات و معافیت ها

با توجه به شرایط و به میزان 72 پوند برای هر کدام از آزمونهای F1-F2-F3

با توجه به شرایط و به میزان 93 پوند برای هر کدام از آزمونهای F4-F5-F6-F7-F8-F9

هزینه آزمونهای پیش رو

برای هر یک از آزمونهای F1-F2-F3 هزینه بصورت زیر است:

زود هنگام 72 پوند     آزمون سپتامبر 2016
ثبت نام عادی 76 پوند     آزمون سپتامبر 2016
ثبت نام دیر هنگام 231 پوند     آزمون سپتامبر 2016

 

زود هنگام 72 پوند     آزمون دسامبر 2016
ثبت نام عادی 76 پوند     آزمون دسامبر 2016
ثبت نام دیر هنگام 231 پوند     آزمون دسامبر 2016

 

برای هر یک از آزمونهای F4-F5-F6-F7-F8-F9 هزینه بصورت زیر است:

زود هنگام 93 پوند     آزمون سپتامبر 2016
ثبت نام عادی 98 پوند     آزمون سپتامبر 2016
ثبت نام دیر هنگام 257 پوند     آزمون سپتامبر 2016

 

زود هنگام 97 پوند     آزمون دسامبر 2016
ثبت نام عادی 102 چوند     آزمون دسامبر 2016
ثبت نام دیر هنگام 261 پوند     آزمون دسامبر 2016

 

برای هر یک از آزمونهای P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7 هزینه بصورت زیر است:

زود هنگام 110 پوند     آزمون سپتامبر 2016
ثبت نام عادی 116 پوند     آزمون سپتامبر 2016
ثبت نام دیر هنگام 277 پوند     آزمون سپتامبر 2016

 

زود هنگام 121 پوند     آزمون دسامبر 2016
ثبت نام عادی 128 پوند     آزمون دسامبر 2016
ثبت نام دیر هنگام 289 پوند     آزمون دسامبر 2016

 

برای مشاهده هزینه های فارق التحصیلان رشته های مرتبط و معافیتهای آنها به سایت رسمی انجمن حسابدارارن خبره مراجعه کنید:

معافیتها در هزینه ثبت نام ACCA 
preloader