• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منابع آموزشی FRM

کاملترین و اصلی ترین منبع آموزشی آزمون FRM کتابهای چهارگانه GARP از انتشارات Pearson در هر مرحله می باشد. در همین راستا، موسسات آموزشی معتبر مختلفی منابع کمک آموزشی متناسب با سرفصل های اصلی آزمون منتشر کرده اند که بی هیچ تردیدی از Wiley و Schweser می توان به عنوان بهترین آنها نام برد. در همین راستا سعی شده آخرین نسخ این منابع را در اختیار داوطلبان ارجمند قرار دهیم.


منابع آموزشی و کمک آموزشی FRM سطح ۱

GARP Books (۲۰۱۴)

 • Book1 ( Foundations of Risk Management )
 • Book2 ( Quantitative Analysis )
 • Book3 ( Financial Markets and Products )
 • Book4 ( Valuation and Risk Management )

 

Wiley HandBook

 • Financial Risk Manager HandBook Plus

Schweser Study Notes (2016)

 • Book1 ( Foundations of Risk Management )
 • Book2 ( Quantitative Analysis )
 • Book3 ( Financial Markets and Products )
 • Book4 ( Valuation and Risk Management )

Other Sources

 • Schweser Practice Exam (۲۰۱۴)

 

منابع آموزشی و کمک آموزشی FRM سطح ۲

GARP Books (۲۰۱۴)

 • Book1 ( Market Risk Measurement and Management )
 • Book2 ( Credit Risk Measurement and Management )
 • Book3 ( Operational and Integrated Risk Management )
 • Book4 ( Risk Management and Investment Management )

Wiley HandBook

 • Financial Risk Manager HandBook Plus

Schweser Study Notes (2016)

 • Book1 ( Market Risk Measurement and Management )
 • Book2 ( Credit Risk Measurement and Management )
 • Book3 ( Operational and Integrated Risk Management )
 • Book4 ( Risk Management and Investment Management )

Other Sources

 • Schweser Practice Exam (۲۰۱۴)

 


کلیه منابع آموزشی و کمک آموزشی آزمون FRM در بخش مرکز دانلود و فروشگاه قابل دسترسی می باشد.

 

preloader