• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مدیریت سبد اوراق بهادار

آزمون اخذ گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

کاربرد گواهینامه

سمت مدیریت سبد در شرکت های دارای مجوز سبدگردانی

 

معافیت‌ها

– دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

– دارندگان مدرک CFA (سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد.

پیش نیاز اخذ گواهینامه  

دارا بودن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه می باشد.

 پیش نیاز آزمون 

دارا بودن گواهی نامه حرفه ای اصول بازار سرمایه می باشد.

 

مفاد آزمون

عنوان درس

تعداد سوالات دریافت سرفصل ها

حد نصاب قبولی

مدیریت سبد اوراق بهادار

40

PDF

اخذ نمره 40 از 100

مقررات سبد اوراق بهادار

30

PDF

اخذ نمره 50 از 100

جمع تعداد سؤالات 70 و مدت زمان پاسخگویی 90 دقیقه

منبع: Seba.ir

 

دسترسی سریع به سایر گواهینامه ها:

اصول بازار سرمایه

تحلیلگری بازار سرمایه

 ارزشیابی اوراق بهادار

 معامله گری بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

 کارشناسی عرضه و پذیرش

preloader