• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

قوانین آزمونهای بازار سرمایه

قوانین پیش نیاز و هم نیاز

تذکر:
– در زمان «انتخاب آزمون» و «پرداخت هزینه» به تاریخ و زمان برگزاری آزمون ها دقت داشته باشید زیرا امکان شرکت در آزمون‌هایی که بطور همزمان برگزار می‌شود وجود ندارد.
– در زمان «انتخاب آزمون» و «پرداخت هزینه» به آزمون‌های پیش نیاز و هم نیاز دقت داشته باشید.
– در آزمون‌های هم نیاز، داوطلب تا دو دوره بعدی امکان تحویل مدرک گواهینامه هم نیاز را دارد ولی شرکت در آزمون‌هایی که پیش نیاز دارند فقط منوط به داشتن گواهینامه مربوطه است.
– اگر فردی آزمون پیش نیاز یک آزمون را نگذرانده باشد اجازه ثبت نام در آزمون را ندارد.
– اگر داوطلبی در یکی از آزمون‌های هم نیاز نمره قبولی کسب نکند، حداکثر تا دو دوره آزمون فرصت دارد در آن آزمون مجدداً شرکت کند و نمره قبولی کسب کند. در غیر اینصورت آزمون‌های هم نیازی که نمره قبولی اخذ کرده است نیز لغو خواهد شد.

آزمون گواهینامه پیش نیاز/هم نیاز
اصول بازارسرمایه
کارشناسی عرضه وپذیرش اصول بازارسرمایه (هم نیاز)
مدیریت نهادهای بازارسرمایه اصول بازارسرمایه (هم نیاز)
تحلیل گری بازارسرمایه اصول بازارسرمایه (پیش نیاز)
مدیریت سبداوراق بهادار تحلیل گری بازارسرمایه (هم نیاز)
مدیریت سبداوراق بهادار اصول بازارسرمایه (پیش نیاز)
ارزشیابی اوراق بهادار تحلیل گری بازارسرمایه (هم نیاز)
ارزشیابی اوراق بهادار اصول بازارسرمایه (پیش نیاز)
معامله گری بازارسرمایه

” منبع: https://reg.seo.ir”

preloader