• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرایط آزمونهای بازار سرمایه

شرایط عمومی

شرط شرکت داوطلبان در آزمون‌های بازار سرمایه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر، از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری یا معادل آن ها و یا مدرک تحصیلی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری معادل کارشناسی یا بالاتر ارزش گذاری شده باشد، در تمامی رشته‌های تحصیلی.
دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی که مدرک تحصیلی آنان حداکثر تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ قابل ارائه باشد، می‌توانند در این آزمون ها شرکت نمایند.
بدیهی است درصورت عدم داشتن شرایط عمومی و همچنین عدم رعایت پیش نیاز هر آزمون و شرکت در آزمون‌های مربوطه و قبولی در آن، قبولی مذکور کان لم یکن تلقی می‌شود.
جهت اطلاع، پیش نیازهای هر آزمون در توضیحات مندرج درجدول مربوطه به طور کامل آورده شده است.

شرایط اختصاصی هر آزمون

اصول بازارسرمایه
این آزمون دارای پیش نیاز نمی‌باشد. کسانی که قبلاً دارای هر یک از دو گواهی نامه اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار یا اصول مقدماتی بورس کالا هستند، نیازی به شرکت در این آزمون ندارند و گواهی نامه اصول بازارسرمایه به آنان تعلق خواهدگرفت.

کارشناسی عرضه و پذیرش

پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهی نامه اصول بازار نیستند، لازم است حداکثر تا ۲ دوره بعدی گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این صورت، قبولی آنان در آزمون کارشناسی عرضه و پذیرش منتفی خواهد شد. صدور گواهی نامه کارشناسی عرضه و پذیرش منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است.

مدیریت نهادهای بازارسرمایه

پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه اصول بازار سرمایه است، کسانی که دارای گواهی نامه اصول بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا ۲ دوره بعدی گواهی نامه اصول بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این صورت، قبولی آنان در آزمون مدیریت نهادهای بازار سرمایه منتفی خواهد شد. صدور گواهی نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه منوط به قبولی در آزمون اصول بازار سرمایه است.

تحلیل گری بازارسرمایه

پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه اصول بازار سرمایه است. فقط افرادی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند، که قبلاً یکی از گواهی نامه‌های اصول بازار سرمایه، اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار و یا اصول مقدماتی بورس کالا را داشته باشند.

مدیریت سبداوراق بهادار

پیش نیاز شرکت در این آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا ۲ دوره بعدی گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این صورت، قبولی آنان در آزمون مدیریت سبد اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار منوط به قبولی در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل هر یک از گواهی نامه‌های تحلیل گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

ارزشیابی اوراق بهادار

پیش نیاز شرکت دراین آزمون، داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه است. کسانی که دارای گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه نیستند، لازم است حداکثر تا ۲ دوره بعدی گواهی نامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت کنند، در غیر این صورت، قبولی آنان در آزمون ارزشیابی اوراق بهادارمنتفی خواهد شد. صدور گواهی نامه ارزشیابی اوراق بهادارمنوط به قبولی در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه است. ضمناً افرادی که از قبل، هر یک از گواهی نامه‌های تحلیل گری بورس اوراق بهادار و یا تحلیل گری بورس کالا را دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

معامله گری بازارسرمایه

مطابق مصوبه جلسه شماره ۳۳۱ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، “افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته‌های مرتبط از قبیل گرایش‌های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری و اقتصاد بوده و معدل آن‌ها بالاتر از ۱۵ باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب ۴۰ با پیش نیاز گواهی نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، می‌توانند به عنوان معامله گر شروع به فعالیت نمایند.”

” منبع: https://reg.seo.ir”

preloader