• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاریخچه آزمون بازار سرمایه

تاریخچه آزمون گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس اوراق بهادار

آزمون بازار سرمایه

Slide_02-7

 

از سال 1382 که اولین آزمون‌های حرفه ای بازار سرمایه آغاز شد، تا کنون بیش از 3000 نفرموفق به دریافت گواهینامه حرفه ای در بازارسرمایه شده‌اند، در واقع اولین آزمون اصول مقدماتی و تحلیل گری بازارسرمایه در تاریخ 82/3/22 درسطح اصول مقدماتی و با شرکت حدود 600 نفر برگزارگردید. تعداد قبول شدگان این آزمون 22 نفر بود. درسال 1383 به موجب قرداد منعقده با موسسهٔ عالی علوم بانکی، مقررگردیدکه درسال 5 آزمون برگزارشود که 4 دوره از آن در سال مذکور برگزار و دورهٔ پنجم آن درسال 1384 برگزارشد. تاریخ آزمونهای مذکوربشرح ذیل می‌شد:

دورهٔ دوم در تاریخ 83/3/22، دورهٔ سوم درتاریخ 83/6/27، دورهٔ چهارم درتاریخ 83/9/6، دورهٔ پنجم درتاریخ 83/12/14، دورهٔ ششم درتاریخ 84/3/6. همچنین آزمون دورهٔ هفتم درتاریخ 84/8/20، دورهٔ هشتم درتاریخ 85/5/27، دورهٔ نهم درتاریخ 86/2/7 و دورهٔ دهم در تاریخ 86/8/18 نیز برگزارشده است. به دلیل افزایش تعداد داوطلبان و به جهت افزایش کیفیت سطح آزمون، دورهٔ نهم آزمون از طریق عقد قرارداد با سازمان سنجش، از طریق این سازمان برگزار و دورهٔ دهم برگزاری آزمون نیز از طریق دانشکدهٔ مدیریت دانشگاه تهران انجام شد. دوره‌های یازدهم (87/2/27)، دوازدهم (87/8/10)، سیزدهم (88/2/25)، چهاردهم (88/8/22)، پانزدهم (89/3/7) وشانزدهم (89/8/14) توسط سازمان بورس برگزارشده است.

تا کنون، 3315 نفرموفق به اخذگواهی نامه از این سازمان شده‌اند که تعداد 2169 نفر ازآنان گواهی نامهٔ اصول مقدماتی اوراق بهادار، 421 نفرگواهی نامهٔ اصول مقدماتی کالا، 294 نفرتحلیل گری اوراق بهادار، 42 نفرگواهی نامهٔ تحلیل گری کالا و 389 نفر معامله گر قراردادهای آتی دریافت را نموده‌اند.

با توجه به گستردگی و متنوع شدن آزمون ها درآینده از یک طرف و همچنین با توجه به افزایش متقاضیان شرکت کننده دراین آزمون ها، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تأسیس اداره امورگواهی نامه‌های حرفه ای نموده است. با تأسیس اداره مذکور، تحولات گسترده ای درکیفیت برگزاری آزمون ایجاد گردیدکه می‌توان به ثبت نام اینترنتی داوطلبان، ایجاد ساختار مناسب در طراحی سؤالات و تدوین سرفصل‌های دروس اشاره نمود. ازجمله برنامه‌های اخیر اداره امور گواهی نامه‌های حرفه ای، مکانیزه کردن کلیه امور و مراحل آزمون از ثبت نام تا اعلام نتایج بوده است. همچنین این سازمان جهت افزایش کیفیت سطوح آزمون ها، اقدام به تشکیل کمیتهٔ امتحانات نموده که از اشخاص صاحب نظر و حرفه ای تشکیل گردیده است و کلیهٔ امور مربوط به سیاست گذاری و وضع مقررات جهت افزایش کیفیت آزمون ها به عهدهٔ این کمیته می‌باشد.

منبع: https://reg.seo.ir

preloader