• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اصول بازار سرمایه

آزمون اخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه

کاربرد گواهینامه

سمت مدیر سرمایه گذاری یا عضویت در گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سمت کارشناس در شرکت های مشاور سرمایه گذاری

معافیت ها

– دارندگان مدرک دکترا یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری، بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری که حداقل دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با بازار سرمایه یا حداقل یک کتاب در زمینه مالی تألیف و منتشر کرده‌باشند، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شرکت در آزمون، گواهی‌نامة اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

– دارندگان مدرک CFA (تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

– دارندگان مدرک CIIA در صورت کسب حداقل 50 درصد نمره در هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و همچنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسلامی، با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

 

پیش نیاز ندارد

مفاد آزمون

عنوان درس

تعداد سوالات ضرایب

دریافت سرفصل ها

فهم و تحلیل صورتهای مالی

25

4

PDF

مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

25

4

PDF

مقدمات امور مالی شرکتی

25

4

PDF

مقدماتی بر اقتصاد

25

3

PDF

روش های کمی مقدماتی

25

3

PDF

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

20

4

PDF

مقررات اصول بازار سرمایه

25

4

PDF

جمع تعداد سؤالات 170 و مدت زمان پاسخگویی 210 دقیقه

 

حد نصاب نمره قبولی در آزمون:

قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حد نصاب نمره قبولی در نمره کل است.

الف- نمره هر درس:

– نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین 20 تا 35 درصد باشد؛

– در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از 35 درصد باشد، 35 درصد ملاک است و در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از 20 درصد باشد 20 درصد ملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، 5 درصد بیشترین و 5 درصد کمترین نمرات حذف می‌شود)

منبع: Seba.ir

 

دسترسی سریع به سایر گواهینامه ها:

تحلیلگری بازار سرمایه

 مدیریت سبد اوراق بهادار

 ارزشیابی اوراق بهادار

 معامله گری بازار سرمایه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

 کارشناسی عرضه و پذیرش

preloader