• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آزمون FRM

FRM یک آزمون جامع بوده و انتظار دارد شما با طیف گسترده ای از مفاهیم و تکنیکهای مدیریت ریسک آشنا شوید. محتوای آموزشی برنامه FRM در دو سطح طراحی شده است که عبور از هر مرحله نیاز به موفقیت در آزمون حداکثر چهار ساعته دارد.

    • سطح ۱: که عموما صبح ها برکزار می گردد، تمرکز بر روی ابزار مورد استفاده در ریسک مالی همچون تحلیلهای کمی، مبانی مدیریت ریسک، بازارها و محصولات مالی، ارزشگذاری و مدلهای ریسک دارد.
    • سطح ۲: که عموما عصر ها برکزار می گردد، تمرکز بر روی استفاده از ابزار مورد استفاده در ریسک مالی همچون مدیریت ریسک بازار، اعتباری و عملیاتی، مدیریت سرمایه گذاری دارد.
  • این آزمون شامل نمره منفی نبوده و حدنصاب قبولی توسط کمیته FRM در هر دوره تعیین می گردد.
  • نتایج بصورت قبول یا مردود حدود ۶ هفته پس از آزمون اعلام می گردد.

۱ سرفصل آزمون FRM سطح یک

مبانی مدیریت ریسک  (وزن در آزمون ۲۰ درصد)
تحلیل کمی  (وزن در آزمون ۲۰ درصد)
بازارها و محصولات مالی  (وزن در آزمون ۳۰ درصد)
مدلهای ارزشگذاری و ریسک  (وزن در آزمون ۳۰ درصد)

۲ سرفصل آزمون FRM سطح دو

اندازه گیری و مدیریت ریسک بازار (وزن در آزمون ۲۵ درصد)
اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری (وزن در آزمون ۲۵ درصد)
اندازه گیری و مدیریت ریسک عملیاتی و یکپارچه (وزن در آزمون ۲۵ درصد)
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (وزن در آزمون ۱۵ درصد)
مسائل جاری در بازارهای مالی (وزن در آزمون ۱۰ درصد)

دانلود سرفصلهای آزمون FRM 2017

چگونه برای آزمون آماده شویم؟

 

 

 

 

 

برای ثبت نام در آزمون می توانید یکی از مراکز امتحان در لینک زیر را انتخاب کنید:

 

لیست مراکز آزمون FRM

 

preloader