• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آزمون CMA

ساختار و محتوای آزمون CMA:

بخش اول: گزارشگری مالی، برنامه ریزی، کارایی و کنترل

 • تصمیمات گزارشگری مالی خارجی (۱۵%) : شامل تهیه صورتهای مالی، ارزشگذاری داراییها و بدهی ها، شناسایی درآمد، تفاوتهای عمده بین GAAP و IFRS، اندازه گیری درآمد و …
 • برنامه ریزی، بودجه بندی و پیش بینی (۳۰%): برنامه ریزی استراتژیک، مبانی بودجه بندی، انواع بودجه (بودجه بندی بر مبنای فعالیت، بودجه بندی پروژه و منعطف)، برنامه ریزی و تحلیل سطح بالا و پیش بینی بر اساس روشهای کمی مانند رگرسیون  و …
 • مدیریت کارایی (۲۰%): شامل فاکتورهای تحلیلی برای کنترل و ارزشیابی کارایی مانند درآمد، هزینه، سود و سرمایه گذاری روی داراییها، تحلیل واریانس بر مبنای بودجه بندی منعطف و هزینه های استاندارد، شاخصهای کارایی کلیدی و روش کارت امتیاز متوازن
 • مدیریت هزینه (۲۰%): شامل مبانی هزینه، جریانات و اصطلاحات، هزینه های جایگزین، مبانی اندازه گیری هزینه، سیستمهای انباشت هزینه، تخصیص هزینه های سربار، مدیریت زنجیره تولید، تولید ناب، تئوری محدودیتها، تحلیل زنجیره ارزش،
 • کنترل داخلی (۱۵%): شامل حاکمیت شرکتی، ریسک کنترل داخلی، محیط کنترل داخلی، دستورالعملها و استانداردها، انواع حسابرسی و وظایف آنها …

بخش دوم: تصمیم گیری مالی

 • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (۲۵%): شامل محاسبه و تفسیر نسبت های مالی؛ ارزیابی عملکرد با استفاده از چند نسبتهای مالی؛ ارزش بازار در مقابل ارزش دفتری؛ تجزیه و تحلیل سودآوری؛ مسائل تحلیلی از جمله تاثیر خارجی عملیات، اثرات تغییر قیمت و تورم و کیفیت درامد …
 • مالی شرکتی (۲۰%): انواع ریسک؛ از جمله ریسک اعتباری، ارز خارجی، نرخ بهره، بازار و ریسک سیاسی؛ ابزار سرمایه ای برای تامین مالی درازمدت؛ عرضه عمومی اولیه و ثانویه؛ سیاست تقسیم سود؛ هزینه سرمایه؛ مدیریت سرمایه در گردش؛ افزایش سرمایه؛ مدیریت و تامین مالی سرمایه در گردش، ادغام ، و امور مالی بین المللی.
 • تجزیه و تحلیل تصمیم گیری (۲۰%): مبانی داده های مرتبط، تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سود؛ تجزیه و تحلیل حاشیه ای؛ پیامدهای مالیات بر درآمد برای تجزیه و تحلیل تصمیم گیری عملیاتی؛ روش های قیمت گذاری از جمله مقایسه بازار، رویکردهای  مبتنی بر هزینه و مبتنی بر ارزش.
 • مدیریت ریسک (۱۰%): انواع ریسک شامل کسب و کار، خطر، مالی، عملیاتی، استراتژیک و ریسک سیاسی؛ کاهش ریسک، مدیریت ریسک، تحلیل ریسک، و ERM.
 • تصمیمات سرمایه گذاری (۱۵%): تخمینهای صورت جریان وجه نقد، مبانی صورت جریان تنزیلی، ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، بازپرداخت تنزیلی، پیامدهای مالیات بر درآمد برای تصمیمات سرمایه گذاری، تحلیل ریسک.
 • اصول اخلاق حرفه ای (۱۰%): ملاحظات اخلاقی حرفه ای برای متخصصین حسابداری مدیریت و برای سازمانها.

 

نکاتی در خصوص آزمون CMA:

هر بخش آزمون شامل ۱۰۰ سوال چند گزینه ای و دو سوال تشریحی می باشد که زمان در نظر گرفته شده براس هر سوال تشریحی نیم ساعت بوده و در مجموع باید در زمان ۴ ساعت به سوالات پاسخ داد. سوالات تشریحی در انتهای سوالات چند گزینه ای قرار دارد. با توجه به آنلاین بودن آزمون، اگر از مرحله سوالات چند گزینه ای عبور کنید، امکان بازگشت نداشته و در مرحله سوالات تشریحی به آزمون ادامه می دهید. مرحله تشریحی شامل ۸-۱۰ سوال تشریحی و یا محاسباتی در دو سناریوی مختلف می باشد که شرایطی واقعی کسب و کاری را معرفی می کند.

توجه داشته باشید که حتما می بایست ۵۰% سوالات بخش سوالات چند گزینه ای را به درستی پاسخ داده باشید تا اجازه ورود به مرحله تشریحی را نرم افزار آزمون صادر کند.

در نظر داشته باشید که قبولی یا عدم قبولی در آزمون بصورت آنلاین اعلام نمی گردد پرا که سوالات تشریحی بصورت آفلاین ارزشیابی می گردند. نیازی به قبولی در هر دوبخش چندگزینه ای و تشریحی نمی باشد و نمره کل با احتساب درصد وزنی سوالات محاسبه شده و نتیجه قبولی و یا مردودی اعلام خواهد شد. نمرات بصورت مقیاس شده و عددی بین ۰-۵۰۰ بیان می شوند و مبنای قبولی امتیاز ۳۶۰ می باشد.

 

 

 

preloader