• ورود
 • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آزمون CIA

رئوس مطالب امتحانی آزمون  CIA

مطالب و موارد مور آزمون توسط تیمی حرفه ای و متخصص در موسسه IIA طراحی شده است. این آزمون به سه بخش تقسیم شده و نکته مهم این است که آزمونها دارای ترتیب خاصی نبوده و به هر نحوی که داوطلب برنامه ریزی می کند، امکان انتخاب دارد.

موارد امتحانی بخش اول آزمون CIA

این بخش مبانی و مقدمات حسابرسی داخلی را به چالش می کشد. سوالات این بخش تماما چند گزینه ای بوده و داوطلب باید ۱۲۵ پرسش را در مدت ۲/۵ ساعت پاسخ دهد. در فیلم زیر توضیح کاملی از محتوا، اوزان و نکات مربوط به این بخش را می تونید مشاهده کنید:

 • IIA Mandatory Guidance (35-45%)
 • Internal Control and Risk (25-35%)
 • Tools and Techniques for Conducting the Audit Engagement (28-38%)

 

موارد امتحانی بخش دوم آزمون CIA

این بخش جزییات بیشتری در عمل مانند مدیریت عملکرد حسابرسی داخلی و همچنین ریسک تقلب و کنترل را به چالش می کشد. سوالات این بخش تماما چند گزینه ای بوده و داوطلب باید ۱۰۰ پرسش را در مدت ۲ ساعت پاسخ دهد. در فیلم زیر توضیح کاملی از محتوا، اوزان و نکات مربوط به این بخش را می تونید مشاهده کنید:

 • Managing the Internal Audit Function (40-50%)
 • Managing Individual Engagements (40-50%)
 • Fraud Risks and Controls (5-10%)

موارد امتحانی بخش سوم آزمون CIA

این بخش عناصر  اصلی دانش حسابرسی داخلی مانند مفاهیم حسابداری، مالی و دانش کسب و کار به منظور اجرای کار تیمی با متخصصان و سایر سازمانها را به چالش می کشد. سوالات این بخش تماما چند گزینه ای بوده و داوطلب باید ۱۰۰ پرسش را در مدت ۲ ساعت پاسخ دهد. در فیلم زیر توضیح کاملی از محتوا، اوزان و نکات مربوط به این بخش را می تونید مشاهده کنید:

 • Governance / Business Ethics (5-15%)
 • Risk Management (10-20%)
 • Organizational Structure/Business Processes and Risks (15-25%)
 • Communication (5-10%)
 • Management / Leadership Principles (10-20%)
 • IT / Business Continuity (15-25%)
 • Financial Management (13-23%)
 • Global Business Environment (0-10%)

 

در مجموع به نظر می رسد که بخش سوم به دلیل حجم و عمق مطالب از سایر بخشها مشکل تر بوده و از نظر سختی آزمون می توان به ترتیب بخشهای سوم، دوم و اول را مورد توجه قرار داد.

راهنمای ارزیابی آزمون CIA

روش ارزیابی و نمره دهی آزمون CIA همانند سایر آزمونهای مشابه مانند CAM و CPA بوده ولی چند ویژگی این آزمون را متمایز می سازد.

 • با توجه به چند گزینه ای بودن سوالات و برگزاری کامپیوتری آزمون، داوطلبان می توانند نتیجه غیر رسمی آزمون خود را بلافاصله بعد از آزمون مشاهده کنند.
 • نمره منفی برای پاسخهای اشتباه وجود نداشته و تمامی سوالات دارای وزن یکسان می باشد.
 • در میان سوالات برخی پرسشها بصورت ازمایشی قرار دارند که در نتیجه آزمون تاثیر نداشته و فقط برای طراحی آزمونهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. توجه داشته باشید که این سوالات قابل تشخیص نمی باشند.
 • بازه نمرات در این آزمون بین ۲۵۰ و ۷۵۰ بوده و نمره قبولی امتیاز ۶۰۰ می باشد.

 

۵ نکته مهم در خصوص آزمون CIA

 

 

preloader